Judul karangan yang disematkan di atas belum jelas. Meski tentu saja, dengan rentetan kata-kata yang saya pilih, tulisan ini bermaksud mencari hubungan antara memori, ikon kepahlawanan, dan ke-diri-an kita. Tetapi, hubungan yang bagaimanakah? Di sini saya tidak bermaksud untuk membahas hubungan tersebut dan meletakannya dalam kerangka universal, dalam arti hubungan yang muncul di antara ketiganya...